Oplossing voor WordPress error Table marked as crashed and should be repaired

Hier is een instructie voor het oplossen van de volgende fout in het Error log:
“WordPress databasefout Table ‘/wp_postmeta’ is marked as crashed and should be repaired bij query”

Wat moet je doen? Het is heel simpel met phpMyAdmin op te lossen:
1. Maak eerst een backup voor je wijzigingen aanbrengt in de database!
2. Ga naar phpMyAdmin en login met je databasenaam en wachtwoord
3. Selecteer de wordpress tabel die in de error is genoemd
4. Kies tabblad “Handelingen” (in het rechterscherm)
5. Kies “Repareer tabel” in het rechterscherm onder het kopje “Tabelonderhoud” (onderaan)
6. Even wachten als phpMyAdmin zijn werk doet… klaar.
7. Doe dit voor iedere tabel die is gecrashed (zie je error logging).

Succes!